404 Not Found

Not Found

The requested URL /tags/4.0.1/TopBanner.html was not found on this server.


Apache Server at core.svn.wordpress.org Port 80

TDTU huzuridagi 5-sonli akademik litsey

sumaz1989 Без рубрики Add comments

“Ta’lim islohati bizni demokratik o’zgarishlar, yangi jamiyat barpo etish yo’lidan dadil etaklovchi, barchamizni harakatlantiruvchi ichki kuch bo’lmog’i zarur. Har birimizga besh barmoqday ayon bo’lsinki, ta’lim va tarbiya tizimini o’zgartirmasdan turib, odamlar ongini, demakki, ularning turmush tarzini tubdan o’zgartirish mumkin emas.”
I.A.Karimov

Akademik litseyimizda barkamol insonni voyaga yetkazish, zamon talablariga labbay deb javob bera oladigan, kelgusida oliy o’quv yurtlariga kirib o’qishlarini davom etdirishga loyiq yoshlarni tarbiyalash uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Sizdan faqat Ona Vatanimiz tomonidan ko’rsatilayotgan katta e’tibor va g’amxo’rlikka labbay deb javob berish, sidqidildan ta’lim-tarbiya olish, ota-onangiz va Vataningiz oldidagi farzandlik burchingizni a’lo darajada bajarish talab qilinadi.

1997 yilda Oliy va O’rta maxsus ta’lim vazirligining 210-sonli va Xalq ta’limi vazirligining 165-sonli qo’shma buyrug’iga asosan Toshkent davlat aviasiya institutining 1997 yil 5 sentyabrdagi 93-sonli buyrug’i bilan “Aviya lisey” tashkil etilgan.
O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2008 yil 18 iyundagi 134-sonli qarori va O’rta maxsus kasb-hunar ta’limi markazining 2008 yil 2 iyuldagi 110-sonli buyrug’i bilan ta’lim muassasasi Toshkent davlat texnika universiteti huzuridagi 5-sonli akademik litsey deb qayta nomlangan.

Leave a Reply

WP Theme & Icons by N.Design Studio
Entries RSS Comments RSS Log in