||||O’ZBEKCHA||||

O’ZBEKISTON  RESPUBLIKASI
OLIY VA O’RTA MAXSUS TA’LIM
VAZIRLIGI

TOSHKENT  SHAHAR
O‘RTA  MAXSUS,  KASB-HUNAR  TA’LIMI  BOSHQARMASI

TOSHKENT   DAVLAT  TEXNIKA  UNIVERSITETI   HUZURIDAGI
5-SONLI
A K A D E M I K  L I T S E Y

2 0 1 3 – 2 0 1 4   O’ Q U V   Y I L I D A

O’  Q I S H G A   T A K L I F  Q I L A D I !

A K A D E M I K  L I T S E Y   ga
o’qishga kirish uchun zarur bo’lgan hujjatlar:

 • Ta’lim muassasasi rahbari nomiga yozilgan ariza
 • 9-sinfni tugatganligi to’g’risida shahodatnomaning asl  nusxasi
 • Psixologik-pedagogik tashxis markazining  tavsiyanomasi
 • Doimiy yashash joyidan berilgan ma’lumotnoma
 • 086-U shakldagi tibbiy ma’lumotnoma
 • 3×4  hajmdagi 8 dona fotosurat

MANZIL:  100047. Toshkent shahri
Shayxontohur tumani Aeroplan ko‘chasi
49-uy.
Tel:  244-62-42, 244-62-55
Faks: 244-73-61

www. tdtu5al.zn.uz
tdtu5al@mail. ru

A  K  A  D  E  M  I  K L  I  T  S  E  Y  I  M  I  Z  G  A T A K L I F  Q I L A M I Z

1997 yilda Oliy va O’rta maxsus ta’lim vazirligining 210-sonli va Xalq ta’limi vazirligining 165-sonli qo’shma buyrug’iga asosan Toshkent davlat aviasiya institutining 1997 yil 5 sentyabrdagi 93-sonli buyrug’i bilan “Aviya lisey” tashkil etilgan.
O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2008 yil 18 iyundagi 134-sonli qarori va O’rta maxsus kasb-hunar ta’limi markazining 2008 yil 2 iyuldagi 110-sonli buyrug’i bilan ta’lim muassasasi Toshkent davlat texnika universiteti huzuridagi 5-sonli akademik litsey deb qayta nomlangan.

 

 

AKADEMIK  LITSEY da  3  ta  yo’nalish   bo’yicha o’quvchilarga  ta’lim – tarbiya  beradi:

1. Aniq fanlar-1 (Texnika yo’nalishida)
matematika, fizika, ona tili  va adabiyot  kabi fanlar  chuqurlashtirilgan holatda o’qitiladi.
2. Aniq fanlar-2 (Iqtisod yo’nalishida)
matematika, ingliz tili, ona tili  va  adabiyot fanlar chuqurlashtirilgan holatda o’qitiladi.
3.  Xorijiy tillar yo’nalishida
ingliz, ona tili va adabiyot, tarix va 2-til fransuz  tili fanlari chuqurlashtirilgan holatda o’qitiladi.

Dars mashg’ulotlarini olib borishda o’qitishning zamonaviy axborot vositalari va o’quv jarayoni komp’yuterlashtirilgan yangi pedagogik texnalogiyalardan foydalanish usullari yo’lga qo’yilgan. O’qituvchi va o’quvchilarimizni muqaddas dargohlari bo’lgan, bilim va tafakkurlari jilolanadigan o’quv xonalari va laboratoriya xonalarini yuksak did bilan jixozlangan. O’quv laboratoriya jixozlaridan o’z o’rnida unumli foydalanib zaruriyatga qarab doimo yangilanib turiladi.

Akademik litsey Oliy o’quv yurtlari bilan shartnomalar tuzgan hamkorlik shartnomalari olib boriladi.
Akademik litseyda o’qish muddati 3 yil. Bitiruvchilarga multimedia tizimi va komp’yuter  grafikasi bo’yicha dasturchi va ish yurituvchi  mutaxassisliklari diplomi beriladi

__________________________________________________________________________________________________________________________

 

||||РУССКИЙ||||

МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО И СРЕДНЕ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

УПРАВЛЕНИЕ СРЕДНЕ-СПЕЦАЛЬНОГО, ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г.ТАШКЕНТА

АКАДЕМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ №5

ПРИ ТАШКЕНТСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
ПРИГЛАШАЕТ НА УЧЁБУ В

2 0 1 3 – 2 0 1 4   УЧЕБНОМ ГОДУ

Документы для поступление в
АКАДЕМИЧЕСКИЙ  ЛИЦЕЙ:

 • Заявление на имя руководителя данного предприятия
 • Аттестат об окончании 9-го класса
 • Рекомендация из психолога- педагогического диагностического центра
 • Справка с местожительства
 • Медицинский документ в виде 086-У
 • 8 фотографий в размере 3×4

НАШ АДРЕС:  100047. г.Ташкент, Шайхонтохурский район, ул Аэроплан, д 49.
Tel:  244-62-42,244-62-55
Faks: 244-73-61

www. tdtu5al.zn.uz
tdtu5al@mail. ru

ПРИГЛАШАЕМ НА
УЧЁБУ В НАШ
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ!

В 1997 году по совместному приказу за номером 210 и 165, Министерства Высшего и средне специального образования и Министерства Народного образования и в 1997 году 5 сентября по приказу за номером 93 Ташкентского Государственного Авиационного Института, был организован «Авиационный лицей»
В 2008 году 2 июля по решению за номером 134 Кабинета Министров Республики и в 2008 году 2 июля по приказу за номером 110 Центра средне-специального, профессионального образования, этот лицей был переименован как «Академический лицей №5 при Ташкентском государственном техническом университете»

В АКАДЕМИЧЕСКОМ ЛИЦЕЕ ведётся обучение по 3 направлениям:
1. Точные науки-1 (Техническое направление) углубленное изучение математики, физики, родного языка и литературы
2. Точные науки-2 (Экономическое направление) углубленное изучение математики, английского языка, родного языка и литературы.
3. Зарубежная филология углублённое изучение родного языка, литературы, английского языка, истории, второго иностранного языка французского языка.

Обучение проводится с использованием современных информационных средств. Во время учебного процесса используются новые методы пед. технологий с помощью компьютеров. Учебные кабинеты и лаборатории оборудованы современным оборудованием и техникой, которые обновляются по мере необходимости.

Академический лицей имеет связи и заключает контракты с ВУЗами,  подписывая договора с ВУЗами; и плодотворно работают в совместном содружестве.
Обучение в лице 3 года. После окончания выпускникам выдаётся диплом по специальностям: программист по мультимедийной системе и компьютерной графике, делопроизводитель.