LITSEYIMIZ SPORTCHILARI XALQARO MUSOBAQA ARENALARIDA FAXRLI O’RIN EGALARI SIFATIDA